MEDIÁTOR – Mgr. MÁRIO SCHWARZ, PhD.

Kontakt

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

KANCELÁRIA A KONZULTAČNÉ MIESTO:

Poradňa rodinnej a školskej mediácie
Trhová 2 (budova bývalého Tatraskla), 2. poschodie, číslo dverí 210

917 01  Trnava